BAR
 
Karel Bartušek
 
Mentální diagnostika a terapie, bonsaje
Úvod
Osobní charakteristika
Publikace
 
Zvláštnosti fyziky
Mentální diagnostika
Bonsaje
Knihy
Fotogalerie bonsají
 
Kontakt
Časový režim
Oznámení


English
 
Mentální diagnostika a terapie
 

Mentální diagnostika je zvláštní druh zjišťování zdravotního stavu pacientů. Je založen na schopnosti terapeuta formulací myšlenek "přečíst" v těle pacienta parametry zvolených oblastí. Na základě zjištěných parametrů zhodnotí stav pacienta. Dalším krokem je v mysli terapeuta vytvořit dotazy, poslat je k pacientovi a "přečíst" jeho vědomé i nevědomé odpověďi (v pacientově mysli). Jedná se o podvědomou reakci (tzv. biofeedback) pacienta na podnět nebo stimulaci. Podněten je myšlenka nebo dotaz terapeuta. Soubor dotazů dovede terapeuta ke stanovení původu nemoci. Běžně je možné mentálně stanovit obsahy látek v krvi (cukr v krvi, obsah železa, hořčíku a jiných prvků a látek, homocystein, úroveň hormonů různých typů apod.), krevní tlak, objemový průtok krve ve vybrané oblasti, úroveň funkce vybraného orgánu nebo systému v těle a mnoho jiných parametrů. Stejným způsobem je možné odhalit stresy, negativní pole nebo nevhodné myšlenkové pochody v pacientově psychice a myšlení.

Mentální terapie je myšlenkové působení terapeuta na pacienta. Působení je zcela konkrétní a cílené. Je možné působit na snížení aktivity infekcí, vyloučení toxických látek z těla, ovlivnit rozpoužtění trombocytů nebo tuků v cévách a mnoho jiných zdrojů problémů. Podstatné je, aby pacient měl částečně funkční imunitní systém, který se mentální terapií aktivuje.

Mentální diagnostika a terapie je založena na fyzikálních principech, především na jemné struktuře orgánů, chemických látek, atomů a subatomárních strukturách látek. O těchto principech pojednávám v záložce "zvláštnosti fyziky", kde jsou postupně uváděny fyzikální principy jednotlivých dějů.

S mentální diagnostikou i terapií mám dlouhodobé zkušenosti. Prošel jsem postupně vývojem poznání v diagnostice, hledal optimální diagnostický systém. Postupně jsem zvažoval význam léčení fyzického, duševního a mentálního těla. Lidské tělo je velmi složitý biologický systém obsahující mnoho regulačních systémů a referenčních hodnot. To je důvodem, že vývoj mentální diagnostiky i terapie není stále ukončený.

Mým cílem je hledat propojení mezi medicínou a různými alternativními způsoby léčby a to v oblasti fyzikální podstaty a také funkcí lidského těla. Výsledkem by měl být systém mentální diagnostiky, umožňující celostní posouzení původu nemoci pacienta, a systém mentální terapie zajišťující odstranění chronických i akutních nemocí. Je samozřejmé, že mentálním způsobem není možné napravit důsledky úrazů. Je však možné působit preventivně a připravit podmínky, aby k úrazům nedošlo.

Pro ty, které tento typ bádání zajímá, jsou v následujících odkazech uvedeny texty cílené na jistý problém.

Alergie.pdf
Diagnostika nemocí nervového systému.pdf
Spektrálni oblasti vlnění buněk a vybraných infekcí.pdf
Spektrálně spinová terapie.pdf
Mentální léčebné postupy.pdf
Autoimunitní onemocnění.pdf
Borelie po 20 letech.pdf
Bezpečnost při léčení.pdf
Některé problémy s páteří.pdfhome
Poslední změna: 14.11.2019
Počet zobrazení stránky: